ประโยชน์ กีฬาตะกร้อ

ประโยชน์ กีฬาตะกร้อ เป็นกีฬาที่เล่นได้ง่ายและเล่นได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เป็นกีฬาที่มีอุปกรณ์การเล่นราคาถูก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นกีฬาที่ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ท าให้ว่องไวปราดเปรียว เป็นกีฬาที่ส่งเสริมสมรรถภาพทางจิตใจ ให้รู้จักการตัดสินใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ และมีปฏิภาณไหวพริบดี เป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวงสังคมกว้างขวาง เป็นกีฬาที่มีความปลอดภัยมากกว่าการเล่นกีฬาประเภทอื่น เป็นกีฬาที่ได้ชื่อว่าช่วยรักษาอนุรักษ์กีฬาประจำชาติไทย และรังสฤษฏ์ บุญชลอ (2543 : 10) ได้สรุปความสำคัญของการเล่นกีฬาตะกร้อไว้ กว้างๆ ดังนี้ เป็นกีฬาที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ เป็นกีฬาที่ประหยัดค่าใช้จ่าย เล่นง่าย กติกา และระเบียบ การแข่งขันไม่เคร่งครัด เป็นกีฬาที่ไม่จำกัดเวลา และสถานที่ กฎ กติกา กีฬาตะกร้อ เป็นกีฬาที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว ว่องไว เสริมสร้างบุคลิกภาพ เป็นกีฬาที่เสริมสร้างอารมณ์ ความคิด และจิตใจให้มีความสุขุม รอบคอบ เยือกเย็น เป็นกีฬาที่ช่วยให้ระบบประสาททำงานประสานกับระบบอื่นๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นกีฬาที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสังคมรวมทั้งเป็นสื่อกลางใน การเข้าสังคม และพัฒนาชุมชนทางด้านสุขภาพและพลานามัย เป็นกีฬาที่ใช้เป็นแนวทาง หรือทักษะพื้นฐานอันนำไปสู่การเล่นกีฬาชนิดอื่นๆได้ […]

กฎ กติกา กีฬาตะกร้อ กฎข้อห้ามมีอะไรบ้าง

กฎ กติกา กีฬาตะกร้อ การแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ ทางด้านของนักกีฬาทั้ง 2 ทีม ควรปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบทลงโทษอื่นๆ ตามมา สำหรับบทความนี้ทางเราจะพาทุกคนมาเรียนรู้ถึงกฎข้อห้าม หรือการทำผิด กติกาตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยมีดังต่อไปนี้ 1.การทำผิด กติกาตะกร้อ ผู้เล่นฝ่ายเสิร์ฟ กฎ กติกา กีฬาตะกร้อ กฎ กติกา กีฬาตะกร้อ เมื่อทางกรรมการกล่าวคะแนนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ห้ามผู้เล่นกระทำสิ่งอื่นใดกับลูกตะกร้อเป็นอันขาด ไม่ว่าจะเป็น การโยนลูกเล่น หรือจะเป็นการโยนลูกให้เพื่อน รวมไปถึงการเคาะลูกด้วยเช่นกัน ผู้เล่นด้านหน้าควรหลีกเลี่ยงการใช้เท้าเหยียบเส้นข้าง เส้นกลาง และการข้ามเส้น แถมต้องระวังไม่ให้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งสัมผัสตาข่ายในขณะส่งลูก หลังจากเริ่มต้นการเสิร์ฟลูกแล้ว ห้ามไม่ให้ลูกตะกร้อสัมผัสกับบรรดาผู้เล่นในทีมตัวเอง เพราะต้องให้ข้ามไปฝั่งตรงข้ามก่อน โดยหากสัมผัสกับทีมตัวเองก่อนจะถือว่าเป็นการทำผิดกติกาในทันที เมื่อเสิร์ฟลูกตะกร้อข้ามไปยังฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าดันไปตกอยู่บริเวณนอกเขตสนาม เป็นอีกสิ่งที่ทางผู้เสิร์ฟควรระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้น เสิร์ฟลูกตะกร้อไปยังฝ่ายตรงข้าม แต่ปรากฏว่าตกลงในเขตแดนของทีมตัวเอง เท่ากับว่าเป็นการทำผิดกติกาเช่นเดียวกัน ห้ามผู้เล่นใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของมือหรือแขน เพื่อช่วยเตะลูกตะกร้อโดยเด็ดขาด แม้ว่าบางครั้งผู้เล่นอาจจะไม่ได้ตั้งใจกระทำก็ตาม ทางด้านของผู้เสิร์ฟลูกทำการส่งลูก ก่อนกรรมการจะกล่าวคะแนน ซึ่งเป็นการกระทำผิดซ้ำจากครั้งแรก 2.การทำผิดกติกาตะกร้อของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายในระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นห้ามข้ามเขตแดนไปสัมผัสลูกตะกร้อในฝ่ายตรงข้าม สามารถสัมผัสลูกได้เฉพาะภายในเขตแดนของทีมตัวเองเท่านั้น ห้ามให้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งล้ำไปยังเขตตรงข้ามเป็นอันขาด ไม่ว่าจะเป็นส่วนบนหรือส่วนล่างของตาข่ายก็ตาม เว้นแต่การเล่นลูกต่อเนื่อง หรือเรียกอีกอย่างว่า “Follow Through” […]

วิธีการเล่น กีฬาตะกร้อ

  วิธีการเล่น กีฬาตะกร้อ ตะกร้อเป็นกีฬาไทยที่เล่น กันแพร่หลายมานานนับศตวรรษ ไม่ว่าจะเป็นตามชนบท ในวัด ในวัง ในเมือง จะพบเห็นการเล่นตะกร้อเสมอ เพราะตะกร้อไม่ต้องใช้บริเวณพื้นที่กว้างขวางเหมือนกีฬาประเภทอื่น ๆ อุปกรณ์ก็หาได้ง่าย ทั้งผู้เล่นก็ไม่จำกัดรูปร่าง เพศหรือวัย ตลอดจนไม่จะกัดผู้เล่นตายตัว อาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมการเล่นตะกร้อจึงได้รับความนิยมตลอดมาซึ่งผู้ เล่นจะได้รับประโยชน์จากการเล่นทั้งทางตรงและทางอ้อมนับอเนกประการดังนี้ ตะกร้อเป็นกีฬาที่ประหยัด  ลงทุนน้อยแต่เล่นได้หลายคน คุ้มค่าเงิน สามารถร่วมทุนกันคนละเล็กละน้อยหรือผลัดกันซื้อก็ได้     ทั้งลูกตะกร้อก็มีความทนทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้จักใช้และรู้จักเก็บรักษาให้ดี การเล่นตะกร้อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำ ให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสและที่สำคัญผู้ที่เล่นตะกร้อยังได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่ง ที่ส่งเสริมกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติอีกด้วย การเล่นตะกร้อยังเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาปะเภทอื่นได้เป็นอย่างดี เพราะ ทำให้ผู้เล่นรู้จักวิธีการครอบครองลูก รู้จังหวะเข้าออก จังหวะการเตะ โดยให้มีความสัมพันธ์ระหว่างมือ เท้า อวัยวะต่างๆ ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกัน สร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ก่อให้เกิดความแข็งแรงและความอดทนอีกด้วย การเล่นตะกร้อสามารถเล่นคนเดียวก็ได้  หรือ ถ้ามีผู้เล่นมากขึ้นก็สามารถปรับการเล่นได้ตามความเหมาะสม อันตรายจากการเล่นตะกร้อนั้นมีน้อยมาก เพราะจะไม่มีการปะทะหรือถูกต้องตัวกันระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง หรือแม้แต่อุปกรณ์การเล่น ก็มิได้ทำให้เกิดอันตราย ถ้าผู้เล่นรู้จักสังเกตว่ามีอุปกรณ์ใดชำรุดก็ปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ พร้อมก่อนที่จะเล่น การเคลื่อน ที่ด้วยความระมัดระวังก็จะทำให้เกิดการหกล้มเสียหลักได้ยาก และการเล่นตะกร้อนั้นสามารถใช้อวัยวะได้หลายส่วน ทำให้ไม่เกิดการบอบช้ำเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอีกด้วย การเล่นตะกร้อ เป็นการฝึกให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว ปราดเปรียว เพราะ ต้องมีความระมัดระวังตัวและเตรียมตัวพร้อมที่จะเข้าเล่นลูกในลักษณะต่างๆ […]